Svenska Taidoskölden

taido för barn

Juniortaido

taidoträning anpassad för barn 7-12 år

"Med den anpassade taidoträningen vill vi bidra till barnens utveckling av motoriska färdigheter, rumsuppfattning, koordination samt rörelseglädje. Målet är också att stärka barnens självkänsla vilken är en viktig grund för inlärningsförmågan, samt lusten att alltid försöka."

Enligt ovanstående utdrag ur instruktörshäftet "taido för barn", är syftet att bidra till fysisk, psykisk och social utveckling.

Grundprinciperna, som används för att uppnå detta, är:
1. Anpassa taidon till barnen.
2. Rörelseglädje - Maximera aktivitetsnivån!
3. Lär taido genom lek.

Systemet taido för barn (tid: juniortaido), som från 2001 är Svenska Taidoförbundets officiella för barnträning, är framtaget av:

P-A NYBERG, idrottslärare & specialpedagog. Taidoist i 32 år, instruktör sedan 1987, 4 dan renshi.
MICKE KORTHS, fritids-, bild- och idrottslärare. Taidoist i 29 år, instruktör sedan 1991, 5 dan renshi.
LOTTA KORTHS, dramapedagog, fil.kand. pedagogik. Taidoist i 17 år, arb m barn i grupp sedan 1994, 2 dan.

Kolla med din närmaste taidoförening om de också har separat barngrupp och instruktörer utbildade i taido för barn!
Uppdaterad 2016-07-03