Svenska Taidoförbundet
[ Logga in ]
 

Årsmöte 2018

Kallelse

Välkomna till Svenska Taidoförbundets årsmöte 2018. Mötet sker i Rimmershallen, Uddevalla, lördagen den 10/3 med start direkt efter TÖM. Mötet beräknas ta max 3 timmar, men vi ska göra vad vi kan för att hålla det så kort som möjligt.

Bifogat finns dagordning samt fullmakt. Fullmakt ska presenteras vid årsmötet enligt §3.3 i STF:s stadgar (fetstil tillagt för förtydligande):

"§3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening skall vara skriftlig om inte ombudet är känd som förtroendevald för föreningen. Fullmakt för annan medlem än egen förening skall alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud, gäller dock inte ledamot som väljs in till förbundsstyrelse under pågående förbundsstämma."

Övriga dokument för årsmötet kommer publiceras här senast 14 dagar innan mötet.

Välkomna!

Svenska Taidoförbundets styrelse


Dokument

PDF Dagordning
PDF Verksamhetsberättelse 2017
PDF Ekonomisk berättelse 2017
PDF Resultatrapport 2017
PDF Balansrapport 2017
PDF Revisionsberättelse Svenska Taidoförbundet 2017
PDF Verksamhetsplan 2018
PDF Fullmakt
PDF Röstlängd
ZIP Alla dokument zippade

Dokument från tidigare årsmöten hittar du under medlemssidor/dokument.Uppdaterad 2018-02-24