Svenska Taidoskölden

STF Styrelse

Ordförande   Hannes Kannisto
Göteborg
E-post: hannes.kannisto[at]taido.nu

Kassör Lennart Dahl
Uddevalla
E-post: lennart.dahl[at]taido.nu alt. kassor[at]taido.nu

Ledamot Maria Samuelsson
Uddevalla
E-post: maria.samuelsson[at]taido.nu

Ledamot Vendela Winter
Stockholm
E-post: vendela.winter[at]taido.nu

Ledamot Youssef Khatib
Stockholm
E-post: youssef.khatib[at]taido.nu

Suppleant Joakim Bohlin
Stenungsund
E-post: joakim.bohlin[at]taido.nu

Suppleant Linda Åhs
Stenungsund
E-post: linda.ahs[at]taido.nu

Hela styrelsen nås på e-post: styrelse[at]taido.nu.


Valberedning

Sammankallande       Hanna Kanjah, Stockholm
Ledamot ? ?, ?
Ledamot ? ?, ?

Revisorer

Utöver den av SB&K utsedda revisorn väljer vi som underförbund en lekmannarevisor.
Oscar Rolander är Taidoförbundets revisor.Uppdaterad 2023-03-16