Svenska Taidoskölden

EuTaI-logga | Svenska Taidoförbundet

<p> Logotyptävlingen för EuTaI är återöppnad eftersom för få tävlingsbidrag inkom förra rundan. </p>

Loggan ska max vara 8 cm bred och 4 cm hög.
Användningsområden är officiella dokument, brev, webben, handelsvaror, mm.

Bidraget ska skickas enbart till Okke Kervers på e-post: taido@sanjigen.com


Henrik Johansson, 2006-10-30


Tillbaka till artiklar