Svenska Taidoskölden

KUT -06 | Svenska Taidoförbundet

<p> Klubbutvecklingsträffen som hölls på Motell Vätterleden i helgen resulterade i flera bra idéer, uppslag och konkreta planer för framtiden; bland annat bestämdes att det ska arrangeras ett Sverigeläger sista helgen i januari. Det bestämdes även att nästa träff ska hållas den 7-8 september nästa år, så boka in det datumet redan nu! </p>

Eftersom vi saknade representanter från sex av Sveriges fjorton klubbar hann vi inte beröra så många frågor vi hade velat, men det vi diskuterade resulterade, som sagt, i mycket bra uppslag att ta vara på inför framtiden. En sammanställning kommer att återfinnas under dokument på medlemssidorna inom kort.

En annat mycket positivt effekt av mötet är att vi nu har en medlem i PR-kommittén, nämligen Robert Andersson från Stockholm. Robert kommer genast sätta sig in i sin uppgift genom att börja sätta sig in i vår grafiska profil.


Deltagarna på Vätterleden 2006: Johan, Clary, Maria, Rickard, Anna, Robert, Veera, Ulf, Henrik, Mikael, Niklas, Linda, Reine, Jane, Maria och Johannes.


Henrik Johansson, 2006-09-11


Tillbaka till artiklar