Svenska Taidoskölden

Månadens Taidoka - Mars | Svenska Taidoförbundet

Emma Dahl, 1 dan.

Hur länge har du tränat?
Runt 6 år

Hemmahörande dojo, ev tidigare dojo?
Göteborgs taidoklubb

Favorit-hokei?
Nentai No hokei

Tekniker du gillar bäst, sen, un, hen etc?
Sen och un

Ditt Bästa taidominne?
Påsklägret 2015 i Mölndal, det var första gången någon har sagt till mig att jag gjorde något snabbt.

Framtida taidomål?
Vinna tävlingar

Var bor du?
Munkebäckstorget, Göteborg

Vad gillar du att äta?
Mesig mat, inget starkt. Lasagne är bäst

Vad gör du utanför dojon under dagen?
Jobbar på Sahlgrenska

Vad gör du på annan fritid, än taido?
Jag ritar och försöker lära mig bo staff. Spelar även en hel del spel.

Bästa bok du läst?
Dr Jekyll and Mr Hyde

Vilken musik gillar du?
Filmmusik

Säg något dina taido vänner inte vet om dig?
Jag har alltid velat bli biten av en giftorm för att se hur det känns.


Tommy Pham, 2016-03-29


Tillbaka till artiklar