Svenska Taidoskölden

Höga grader | Svenska Taidoförbundet

Stort grattis till Björn Sjöberg och Hannes Kannisto som graderat sig till 6 dan kyoshi respektive 4 dan renshi!

Björn graderade sig redan i våras på påsklägret i Finland, och Hannes gjorde det under ITC 2009 i Hiroshima, Japan.

Återigen; stort grattis till er båda!


Henrik Johansson, 2009-08-30


Tillbaka till artiklar