Svenska Taidoskölden

Kallelse | Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundets årsmöte äger rum lördagen den 29 mars 2008.<br> Årsmötet kommer att vara i Valhallas sporthall efter att Göteborg Open 2008 avgjorts.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, bokslut med mera kommer att finnas tillgängligt senast den 15 mars 2008 för nedladdning på www.taido.nu. Klubbkontakterna kommer att bli notifierade per e-post.


Välkomna!
Svenska Taidoförbundets styrelse

> Här hittar du allt du behöver inför årsmötet!


Marlene Berglöv, 2008-03-07


Tillbaka till artiklar