Svenska Taidoförbundet
[ Logga in ]
 

Årsmöte 2017

Kallelse

Välkomna till Svenska Taidoförbundets årsmöte 2017. Mötet sker i Rimmershallen, Uddevalla, lördagen den 11/3 med start efter TÖM. Mötet beräknas ta max 3 timmar, men vi ska göra vad vi kan för att hålla det så kort som möjligt.

Bifogat finns dagordning samt fullmakt. Fullmakt ska presenteras vid årsmötet enligt §3.3 i STF:s stadgar (fetstil tillagt för förtydligande):

"§3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening skall vara skriftlig om inte ombudet är känd som förtroendevald för föreningen. Fullmakt för annan medlem än egen förening skall alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud, gäller dock inte ledamot som väljs in till förbundsstyrelse under pågående förbundsstämma."

Övriga dokument för årsmötet kommer publiceras här senast 2017-02-24.

Välkomna!

Svenska Taidoförbundets styrelse


Dokument

PDF Dagordning
PDF Verksamhetsberättelse 2016
PDF Ekonomisk berättelse 2016
PDF Resultatrapport 2016
PDF Balansrapport 2016
PDF Revisionsberättelse Svenska Taidoförbundet 2016
PDF Verksamhetsplan 2017
PDF Fullmakt
PDF Röstlängd
ZIP Alla dokument zippade (1,3 MB)

Dokument från tidigare årsmöten hittar du under medlemssidor/dokument.Uppdaterad 2017-02-25