Svenska Taidoförbundet
[ Logga in ]
 

STF Styrelse

Ordförande Ulf Karlsson
Uddevalla
E-post: ulf.karlsson[at]taido.nu alt. ordf[at]taido.nu

Vice ordförande       Linda Åhs
Stenungsund
E-post: linda.ahs[at]taido.nu

Kassör Leon Lindqvist
Stockholm
E-post: leon.lindqvist[at]taido.nu alt. kassor[at]taido.nu

Ledamot Henrik Johansson
Vallda
E-post: henrik.johansson[at]taido.nu

Ledamot Malin Avenius
Stenungsund
E-post: malin.avenius[at]taido.nu

Suppleant Eddie Herlin
E-post: eddie.herlin[at]taido.nu

Suppleant Maria Jacobsson
Tfn: 0303-33 22 74, Mobiltfn: 0704-01 78 36
E-post: maria.jacobsson[at]taido.nu

Hela styrelsen nås på e-post: styrelse[at]taido.nu.


Valberedning

Sammankallande       Martin Dahl, Göteborg
Ledamot Vendela von Fluck, Stockholm
Ledamot Zakaria Maghder, Malmö


Revisorer

Årsmötet utsåg Hannes Kannisto till förbundets revisor tillsammans med en revisor som utses av Svenska Budo- & Kampsportsförbundet.Uppdaterad 2017-05-11